Schoolplein Regentesseschool

Het openbare schoolplein van de Nieuwe Regentesseschool aan de Kerkstraat is geheel vernieuwd. Steen en tegels maakten plaats voor groen en houten speeltoestellen. Leerlingen mochten meehelpen bij het ontwerpen en aanleggen van het plein.

Onder het bladerdak van de eeuwenoude plataankijkt leerkracht Janneke Bakker tevreden toe hoe kinderen klauteren op het stoere klimtoestel en druk in de weer zijn met de waterpomp in de nieuwe wadi (regenopvang). “Bewegen is goed voor de motoriek, en lekker buitenspelen komt ook de leerprestaties in de klas ten goede.”

Meer speeluitdaging
Toen het oude speeltoestel werd afgekeurd en zelfs de wipkip afbrak, zag de school de kans schoon om het matig onderhouden plein grondig op de schop te nemen. “In plaats van al die grijze tegels, wilden we meer groen en biodiversiteit, meer schaduw in de hete zomers, minder herrie, minder plassen na hoosbuien en vooral méér speeluitdaging voor de kinderen. Het vergde veel overleg met de buurt, subsidiegevers en de gemeente, maar het resultaat is geweldig!”

Handen uit de mouwen
Leerlingen mochten mee ontwerpen: groepen 1 en 2 dachten na over de zandbak, 3 en 4 bedachten de wadi met waterpomp en 5 t/m 8 tekenden de klim- en speeltoestellen. Na overleg met het onderwijsteam en de buurt, gingen de professionele ontwerper en bouwer met alle ideeën aan de slag. Duurzaamheid stond daarbij voorop volgens Janneke: “We hebben alle materialen hergebruikt. Zo is het amfitheater voor buitenles opgetrokken uit de oude pleintegels. De leerlingen hebben ook geholpen met het sjouwen van materialen en het planten van bollen en struiken. Het voelt als hún plein.”

Plein voor de buurt
“We zien nu veel meer kinderen, ook uit de buurt, die hier na schooltijd spelen. We vinden het leuk als ook omwonenden hier in de zomer komen genieten van de zon, of juist van de koelte onder de plataan. We hebben een écht buurtplein willen maken.”

Foto: Michael Kars