Bouwkoorts Rubenskwartier

Een nieuwe sporthal, een tweede supermarkt, 1.850 extra studentenkamers en studio’s, nieuwe woningen en veel sloop en nieuwbouw. Welkom in het Rubenskwartier! Het buurtje tussen IBB en Diakonessenhuis wordt de komende jaren een grote bouwput. Hoewel de meeste investeringen door bedrijven, scholen en projectontwikkelaars gedaan worden, probeert de gemeente met een masterplan het Rubenskwartier door samenwerking tot een groene en bruisende buurt te maken. Maar ongeduld en onbegrip nemen toe.

Raadsvragen
Op raadsvragen van PvdA en D66 antwoordde de wethouder vlak voor de kerstvakantie (2022) met een gedetailleerd overzicht van aangekondigde plannen in het Rubenskwartier. Een ding is duidelijk: er komen veel woningen bij, vooral voor studenten en starters. De wethouder merkte nog wel op dat voor extra studentenkamers verder gekeken moet worden dan Oost, ‘omdat in Oost het percentage inwoners in de studentenleeftijd al hoog is (en in sommige buurten extreem hoog).’

De Kwekerij groeit door
Projectontwikkelaar Jebber, een dochter van studentenhuisvester SSH, is druk bezig om onder de naam De Kwekerij woonflats te bouwen op het voormalige KPN terrein. In de hoogste flat ‘Mammoet’ wonen nu 318 studenten en in de omringende zes (kleurrijke) woontorens straks 244 starters. Dit jaar bouwt de ontwikkelaar 206 kamers en studio’s in het oude (nooit gebruikte) datacentrum. Inmiddels ligt er een aanvraag die voorziet in nóg een woontoren met zo’n 400 studentenkamers. Alles bij elkaar extra woonruimte voor 1.150 studenten en starters. Bottleneck is nog parkeren. De gemeente eist voldoende parkeerplekken, hoewel Jebber zich afvraagt of de parkeernorm voor een startersflat niet te ruim is: fiets, ov en deelauto beperken de noodzaak voor autoparkeren.

Sloop IBB en zusterflat
Het studentencomplex IBB uit de jaren 60, eigendom van SSH, is ook aan vervanging toe. De plannen voorzien in sloop en nieuwbouw, zodanig dat het aantal kamers op dit kavel van 1.300 naar 2.000 gaat. Ook de langgerekte flat met 150 zusterwoningen (sociale huur) langs de Burgemeester ter Pelkwijklaan, eigendom van het Utrechts Medisch Centrum (UMC), gaat tegen de vlakte. Het UMC wil duurzame nieuwbouw, liefst met uitbreiding van het aantal units.

Nieuwe super en sporthal
Behalve nieuwe (studenten)woningen, krijgt het Rubenskwartier nieuwe functiegebouwen. Zo wil het IBB-hof, het winkelcentrum met de Jumbo, uitbreiden met een tweede supermarkt en extra woningen; Het Diakonessenhuis gaat na sloop van oudbouw een nieuw Vrouw-Kind Centrum neerzetten; Het Stedelijk Gymnasium is al aan het uitbreiden en het Bonifatius College gaat na de renovatie van het hoofdgebouw een nieuwe sporthal neerzetten op de plek waar de BSO zat.

Leefbaarheid
Uiteindelijk hoopt de gemeente door nieuwe groene verbindingen met Park Oosterspoorbaan en het Krommerijnpark het Rubenskwartier open en leefbaar te maken. Dit masterplan is nog verre van uitgewerkt. De gemeente wil vóór de zomer eerst een intentiedocument (idoc) maken, pas daarná volgt een inspraakronde voor (buurt)bewoners en ondernemers.

Ongeduld en onbegrip
In de Raadsinformatiebijeenkomst van 14 maart (2023) werd wel duidelijk dat de bovengenoemde partijen ongeduldig zijn geworden (‘onze plannen liggen al klaar’). De gemeente zoekt nog naar synergieën in al die plannen om ruimte voor groen en duurzaamheid te vinden, terwijl studenten vinden dat er gewoon doorgepakt moet worden. Tegelijkertijd zijn omwonenden (Notenbomenlaan en Abstederdijk) juist verbolgen dat ze niet nú al betrokken worden bij alle plannenmakerij. Zij vrezen voldongen feiten en druk op de leefbaarheid in de buurt.

Overzicht met geplande uitbreidingen Rubenskwartier
De woontorens van de Kwekerij zijn gebouwd rondom de voormalige atoombunker waarvan de bovenkant is ‘weggesneden’ en nu dienst doet als vijver / waterberging. In de wanden zijn de functies van de bunkerruimtes nog te zien. foto: Michael Kars