Stichting Maliebaan

De gemeente wil de Maliebaan anders inrichten. De plannen liggen nu ter inspraak op tafel. Buurtgenoten Mariëtte Graafland, Ingrid van Ulden, Maarten van Rossem en Mark Wetzels zien een kans om het park na de herinrichting nog meer het hart van Oost én de stad te laten zijn. “We dromen van een park waar je met plezier wandelt, speelt, sport, of rustig op een bankje zit en geniet van de monumentale bomen en huizen. Een fijne plek in de buurt, waar je met vrienden afspreekt of andere mensen ontmoet. Een park voor iedereen.”

Sfeervol park
Ze willen daarvoor Stichting de Maliebaan oprichten die fondsen gaat werven om ideeën en initiatieven te realiseren. “Op de herinrichting en nieuwe verkeerssituatie hebben we geen invloed, daarover beslist de gemeenteraad, maar we hebben landschapsarchitect West8 wel gevraagd hoe we het park ná alle werkzaamheden een goede sfeer kunnen geven. De gemeente heeft – als eigenaar van de Maliebaan – de intentie uitgesproken om samen te werken, ook dat biedt kansen.”

Samenwerking
De stichting is nog in oprichting en staat volgens de initiatiefnemers open voor suggesties en overleg, ook wat betreft de invulling van bestuursfuncties. “We nodigen iedereen die met ons van gedachten wil wisselen van harte uit. Zodra de besluitvorming over de Maliebaan is afgerond, gaan we actief op zoek naar bewoners, scholen, ondernemers, winkeliers, bewonersinitiatieven en bezoekers met een belang of betrokkenheid bij de Maliebaan. Dan kunnen we op onze website ook meer informatie en achtergrond delen. Maar we merken na al dat steeds meer mensen van de Maliebaan een echt park willen maken. We kijken dan ook uit naar samenwerking met iedereen die zich betrokken voelt bij deze prachtige plek.”

Stichting de Maliebaan i.o.
Mail info@demaliebaan.nl
Website www.demaliebaan.nl

Foto: Mariëtte en Ingrid zetten zich samen met Maarten van Rossem en Mark Wetzels in om van de Maliebaan (nóg) meer een park voor iedereen te maken – Arnoud Wolff