Kruising Maliebaan veilig?

In het nieuwe verkeersplan voor de Maliebaan zal de kruising met de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat worden aangepast. De gemeente wil geen auto’s meer op de brede middenbaan, dat wordt domein voor fietsers en voetgangers. Ook wil ze de stoplichten op de kruising weghalen, zodat het verkeer vanuit de winkelstraten voorrang heeft op de ventwegen. Om auto’s en fietsers veilig en vlot te laten doorstromen is voor de kruising een nieuw ontwerp gemaakt zónder voetpaden (zie bijlage).

Geen doorlopende winkelstraat?
Straks moeten voetgangers met een wijde boog om de kruising heen, voor Edwin Hoogendoorn van de ondernemersvereniging Maliekwartier een bron van zorg: “Voetgangers die vanuit de Burgemeester Reigerstraat of Nachtegaalstraat de kruising naderen, moeten straks eerst 20-30 meter naar links of rechts uitwijken (precieze afstand slecht te zien op het plaatje), alvorens de Maliebaan over te kunnen steken. De winkelstraat loopt ook visueel niet door: je ziet vanuit de winkelstraten alleen fietsers en auto’s op de kruising, geen doorgaand voetpad.
Mocht je toch willen oversteken, dan moet je drie drukke wegen oversteken: twee keer een ventweg (met 2 a 3x zoveel verkeer, zoals uitgerekend in het plan) plus een drukke middenbaan vol fietsers. Er zijn geen voetgangerslichten of zebra’s voorzien, en het auto- en fietsverkeer op de smalle ventwegen ter hoogte van de kruising kan druk en hectisch zijn, zeker in de spits.”

Voetpaden doortrekken
“Wij zijn bang dat bezoekers en winkelend publiek de nieuwe kruising als obstakel gaan ervaren en minder van de ene winkelstraat naar de ander willen lopen. De twee winkelstraten raken daardoor meer van elkaar verwijderd, terwijl winkeliers juist meer een aaneengesloten winkelgebied met hoge verblijfswaarde willen. De Nachtegaalstraat is opgeknapt en voor het winkelend publiek is dat een enorme verbetering, vooral door de brede stoepen. De Burgemeester Reigerstraat volgt later dit jaar. Daarom verzoeken we om de voetpaden vanuit de winkelstraten rechttoe rechtaan door te trekken, met eenzelfde (stoep)hoogte en voldoende breed om voetgangers elkaar te kunnen laten passeren. Dat komt het wandel- en winkelplezier ten goede, wat weer bijdraagt aan een gezond ondernemersklimaat zonder leegstand.”

Bewoners en ondernemers uit Oost kunnen tot 15 augustus bij de gemeente reageren op de plannen. Stuur je opmerkingen, alternatieven en tips per mail naar maliebaan@utrecht.nl Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of en hoe de plannen doorgaan.

Reacties BBMO en VVUO
Eerder gaf de Voetgangersbond afdeling Oost (VVUO) al haar (scherpe) mening op de opiniepagina van het AD/UN. Zij vreest dat de autovrije middenbaan straks een vierbaans fietssnelweg wordt, onveilig en krap voor wandelaars.
Ook de bewonersvereniging BBMO die al sinds 1984 opkomt voor de belangen van bewoners van de Maliebaan en zijstraten, is kritisch, met name over de verkeerstoename op de ventwegen en opstoppingen bij de kruising. Zij heeft haar zorgen samengevat in een handige Q&A.

Foto: Edwin Hoogendoorn van winkeliersvereniging Maliekwartier bij de kruising op de Maliebaan- Arnoud Wolff

Ontwerp nieuwe kruising Maliebaan