Dure stoplichten

De Maliebaan heeft nieuwe stoplichten gekregen, de oude waren versleten. Voor de politie aanleiding om te kijken of ze ook doen wat ze moeten doen: de kruising veiliger maken. Afgelopen vrijdagochtend hield ze daarom een korte controle. Het resultaat: 26 boetes voor door rood fietsen (€120) en één voor door rood oversteken (€90). Plus vier boetes voor appen/bellen op de fiets (€160). Boetes worden nog verhoogd met €9 administratiekosten. Volgens wijkagent Rene Rogier zijn dat ‘best veel overtredingen in ruim een uur tijd’. Wat dat betreft werken de nieuwe stoplichten dus (nog) niet. De wijkagent waarschuwt dat er de komende tijd meer controles volgen. Opletten dus!

Functie elders
Overigens hangt aan de nieuwe stoplichten een prijskaartje van €75.000. Volgens planning worden ze in 2026 weer weggehaald, omdat de kruising na herinrichting stoplichtloos wordt. Op vragen vanuit de gemeenteraad gaf verantwoordelijk wethouder Schilderman aan dat er de laatste tijd te veel storingen waren, de oude stoplichten moesten weg. De reden om ondanks de aanstaande herinrichting tóch nieuwe stoplichten te plaatsen, is dat straks tijdens de werkzaamheden het verkeer op de kruising goed geregeld moet worden. Ze voegde er aan toe dat deze stoplichten daarna een functie elders krijgen in de stad.

Nieuwe stoplichten op de Maliebaan – foto: Arnoud Wolff