Paul van Seters

Over zo’n 10 jaar moeten de woningen in de buurten Wilhelminapark en Oudwijk aardgasvrij zijn. Daarom organiseerde de gemeente eind vorig jaar een informatiemarkt. Meer dan 200 bewoners kwamen langs om te zien wat aardgasvrij betekent. Duidelijk werd dat overstappen op een andere energiebron een enorme uitdaging is.

Ook de coöperaties Energie-U en Oost voor Elkaar waren aanwezig: bewoners die mede-bewoners informeren en helpen. Dat is nieuw. Tot voor kort was vooral de overheid druk met de energietransitie. Maar het Klimaatakkoord van 2019 heeft veel veranderd: overheid, energiebedrijven en maatschappelijke (bewoners)organisaties gaan intensief samenwerken, ook in onze wijk.

Welke bijdrage kunnen coöperaties leveren? Ze kennen de buurt en mobiliseren lokale kennis, betrokkenheid en draagvlak, cruciaal voor een werkbare overgang naar een aardgasvrije buurt. Daar komt bij dat samenwerkende bewoners de overheid en energiebedrijven bij de les houden en erop hameren dat de energietransitie niet alleen een technologische, maar vooral ook een maatschappelijke uitdaging is.

Energie-U en Oost voor Elkaar hebben op de informatiemarkt in De Wilg besloten samen te werken. Oost voor Elkaar is in onze wijk gericht op zorg en welzijn. Energie-U helpt sinds 2010 bewonersgroepen bij hun zoektocht naar andere energiebronnen. Samen gaan de twee coöperaties een energieteam oprichten om bewoners in Oost te begeleiden naar aardgasvrij wonen. Stadsverwarming lijkt in Oost het aangewezen alternatief voor aardgas, er ligt hier immers al een uitgebreid leidingennet in de grond. Maar als bewoners samenwerken zijn er meer mogelijkheden. Laten we die samen onderzoeken!

Paul van Seters (1948) is emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en voorzitter van Energie-U. Meer info op www.energie-u.nl

Deze column verscheen in de krant van maart 2024.