De Zilveren Schaats

Verscholen tussen de Waterlinieweg en de Frederik Hendrikstraat ligt het natuurgebied de Zilveren Schaats, ruim 3 ha groot. Een oase van rust temidden van de stedelijke hectiek. Het terrein heeft een rijke historie. Om soldaten veilig tussen de Waterlinieforten De Bilt en Vossegat te laten lopen, werd in 1876 langs de militaire verbindingsweg een drie meter hoge wal opgeworpen. De aarde groeven ze ter plekke uit, en zo ontstond een langgerekt, ondiep binnenmeertje dat in de winter een perfecte ijsbaan vormde. Hoge militairen en notabelen richtten er in 1879 een chique schaatsclub op: de Zilveren Schaats. Op de foto het paviljoen (clubhuis) van de vereniging in 1910. De huidige watergang en het aanpalende natuurgebied (zichtbaar vanaf de Rembrandtkade) ontlenen daaraan hun naam.

Minder bekend is dat een eeuwenoud water het natuurgebied in de volle lengte doorsnijdt: de Ridderschapsvaart. Dit kanaal werd in 1661 uitgegraven om de Biltsche Vaart en Minstroom te verbinden. Zo konden trekschuiten vanuit Zeist en De Bilt zand naar de drassige hoveniersgronden van Abstede varen, en mest retour nemen om de schrale Biltse gronden te verrijken.
Met de aanleg in 1942 van Rijksweg 22, later Waterlinieweg, werd de Ridderschapsvaart deels gedempt en nam de Zilveren Schaats de rol van verbindingswater over.

Buurt: Wilhelminapark eo | kaart
Foto: Paviljoen van de ijsvereniging in 1910 – Het Utrechts Archief