De Oostkrant

Onafhankelijke wijkkrant door en voor de 33.000 bewoners van Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een oplage van 14.000. De redactie is altijd op zoek naar verhalen uit de buurt. Tip ons via de contactpagina. Adverteren? Bekijk onze advertentietarieven.

Eerstvolgende editie (september)
Bezorging: van 1 t/m 9 september 2019

Kopij
Mail ons je verhalen en onderwerpen via de contactpagina. De redactie maakt vervolgens een selectie en schrijft de artikelen. Oproepen en agenda-items kunnen we ook op onze veel bekeken facebookpagina plaatsen.

Rondleidingen door Oost
De Oostkrant organiseert samen met vrijwilligersorganisatie het Gilde rondleidingen door de wijk. De buurten Wilhelminapark, Schildersbuurt, Abstede/Sterrenwijk, Oudwijk-Noord en Buiten-Wittevrouwen zijn al geweest, de eerstvolgende rondleiding gaat op zondag 23 juni door Rijnsweerd. Aanmelden kan vanaf het verschijnen van de krant (1 juni) via balie@gildeutrecht.nl Het aantal plekken in beperkt.

Podcast van de Oostkrant
Soms is de krant te klein voor grote buurtverhalen. Beluister daarom ook onze podcast-serie.

Samenwerking met Podium Oost
Sinds 2017 werkt de Oostkrant samen met Podium Oost, een ontmoetingscentrum dat culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert in de wijk. De krant van Podium Oost wordt elk kwartaal als cultureel katern meebezorgd met de Oostkrant. Beide kranten zijn redactioneel onafhankelijk, maar werken samen wat betreft opmaak, drukwerk en distributie. Podium Oost is net als de Oostkrant een vrijwilligersorganisatie in de wijk.

Verspreiding
De Oostkrant wordt huis-aan-huis bezorgd in Oost. Op het kaartje staan de betreffende buurten. Wil je de krant niet ontvangen? Stuur een mail met je adres naar bezorger Guus@Touker.nl

Verspreidingsgebied Oostkrant