De Oostkrant

Onafhankelijke krant door en voor de 33.000 bewoners van de wijk Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een oplage van 14.000.
De redactie is altijd op zoek naar verhalen uit de buurt. Tip ons via de contactpagina.
Adverteren? Bekijk onze advertentietarieven.

Volgende editie (september)
Deadline advertenties: 11 aug 2018
Deadline kopij: 3 aug 2018 (liefst eerder)
Bezorging: van 1 tot 9 sep 2018

Podcast van de Oostkrant
Soms is de krant te klein voor grote buurtverhalen in Oost. Luister daarom naar de Oostcast, de podcast-serie van de Oostkrant.

Rondleidingen door de wijk
Per editie organiseert de Oostkrant voor de lezers een rondleiding door een van de 13 buurten in de wijk, verzorgd door een stadsgids van het Gilde. De eerstevolgende rondleiding voert op zondag 24 juni door Abstede en Sterrenwijk. Aanvang 11:00. Lezers kunnen vanaf 1 juni inschrijven via de infobalie van het Gilde.

Samenwerking Podium Oost
Sinds 2017 werkt de Oostkrant samen met Podium Oost, een ontmoetingscentrum dat culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert in de wijk. De krant van Podium Oost wordt elk kwartaal als cultureel katern meebezorgd met de Oostkrant. Beide kranten zijn redactioneel onafhankelijk, maar werken samen wat betreft opmaak, drukwerk en distributie. Podium Oost is net als de Oostkrant een vrijwilligersorganisatie in de wijk.

Verspreidingsgebied Oostkrant
Verspreidingsgebied Oostkrant