Pretpark of monument?

Komen er weer evenementen in het Wilhelminapark? Sinds de rechter in 2022 het Bierfestival verbood, heeft de gemeente alle aanvragen afgewezen. Ze moet – in opdracht van de rechter – eerst uitwerken wat op deze locatie wel of niet kan. Afgelopen zomer heeft de gemeente als eerste stap organisatoren en bezoekers van het park gevraagd naar hun zorgen en wensen. Op 13 december jongstleden presenteerde wethouder Eva Oosters de opbrengst van deze participatie, met een vertaling naar twaalf ‘spelregels’ waarmee zij hoopt bezoekers, organisatoren én de rechter tevreden te stellen. Deze spelregels worden binnenkort nog ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Hoge hekken
De nieuwe spelregels stellen grenzen aan aantal, duur, omvang, geluidsniveau en aard van de evenementen, inclusief minimale rustperiodes en een winterstop (nov-maart). Alles bij elkaar een hele puzzel voor organisatoren om uit te vogelen of en hoe hun evenement past bij deze locatie. De vraag is ook of de zorgen en wensen van parkbezoekers voldoende vertaald zijn naar spelregels. Zo bleken duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid (liefst gratis) van festiviteiten veel genoemde wensen, maar wegen deze pas mee als twee organisatoren eenzelfde dag zouden claimen. Op alle andere dagen kunnen commerciële festivals de grote ligweide dus nog altijd met hoge, dichte hekken ‘ommuren’ en forse entree heffen.

Gezellige buurtdag
Martijn Stroband van Dag van het Wilhelminapark is voorzichtig tevreden. “Vorig jaar zette de gemeente na de rechterlijke uitspraak helaas een streep door ons evenement, maar het nieuwe beleid schept meer duidelijkheid. We hopen weer een leuke buurtdag te kunnen organiseren met – zoals altijd – respect voor het park. Als buurtbewoners wandelen we immers zelf óók graag door een vitaal en bloeiend park! We vinden dat we, na overleg met de gemeente, voldoen aan de eisen rondom bodemverdichting, beschermen van bomen en geluidsoverlast. Wél lijken we plots in de categorie ‘middelgroot’ te vallen, met extra (dure) voorwaarden, terwijl we kleinschalig en niet-commercieel zijn. Dat willen we, in overleg met de wethouder, rechtzetten om onnodige kosten te besparen.

Het park is een rijksmonument
Stichting Wilhelminapark is nog steeds bezorgd. “We zijn niet tegen evenementen in het park, we vragen slechts aandacht voor het behoud van het park,” verduidelijkt Martine ten Voorde. “Onderzoek toont aan dat de bodem ernstig is verdicht door zwaar beladen vrachtwagens die groot materieel laden en lossen op de grote speelweide. Dat heeft de gezondheid van de bomen aangetast. De spelregels voorzien onvoldoende in bescherming van het park. Zo zou volgens het nieuwe beleid de capaciteit van de spelweide maar liefst 7.500 bezoekers zijn, bizar! Zelfs de grootste evenementen telden hooguit een paar honderd bezoekers tegelijkertijd aanwezig, wat is de gemeente hier van plan?! Het park is een rijksmonument, slechts vijf parken in Nederland hebben die status, daar moeten we zuinig op zijn. Kleine buurtevenementen prima, maar Utrecht zou voor grote, commerciële festivals met duizenden bezoekers beter een verhard festivalterrein kunnen maken, zoals in andere steden.

Concept spelregels voor het Wilhelminapark