Wachten op groen licht

De nieuwe fietsroute naar het Utrechts Science Park is klaar en de kruising aan het begin van de Platolaan is opnieuw ingericht. Toch staat er nog een roadblock op de Platolaan, fietsers moeten nog geduld hebben. De oorzaak ligt verderop, bij de stoplichten op het Sciencepark.

Inregelen van de stoplichten
Volgens de projectmanager was het doel om het nieuwe fietspad op 4 september, dus vóór de start van het academisch seizoen, in gebruik te nemen. “Helaas zijn we flink vertraagd, omdat de verkeersregelinstallatie (VRI, de stoplichten) bij de fietsovergangen Sorbonnelaan en Padualaan is gekoppeld aan de tramoversteken. Vanwege het nieuwe fietspad moet de VRI daar opnieuw worden ingeregeld, een hele klus. De tram mag tijdens de werkzaamheden niet rijden, dus zijn we gebonden aan de (tramloze) weekenden. Om de drie betrokken aannemers tegelijkertijd op één dag in een weekend in te plannen blijkt vooralsnog lastig. We mikken nu op het weekend van 1 oktober. Tot die tijd mag de fietsroute om veiligheidsredenen niet open, ook niet deels. Heel vervelend, we vragen hiervoor begrip.”

Fietspad tot de wetenschap
Het weinig gebruikte fietspad langs de Weg naar de Wetenschap aan de huizenkant van Rijnsweerd is verbreed, zodat daar – net als aan de zwembadkant – fietsverkeer naar en van naar het Sciencepark in twee richtingen mogelijk wordt. Fietsers vanuit de wijk moeten wél al ver voor het kruising op de Platolaan schuin oversteken om op dat fietspad te komen. Een ingewikkelde constructie, zie de witte pijlen op het plaatje.
De gemeente wil met deze nieuwe route studenten, werknemers en bezoekers die met de fiets van centraal station naar het Sciencepark reizen meer snelheid en comfort bieden. Ze hoeven de drukke kruising bij de Platolaan, waar ook de tram rijdt, niet meer over te steken. Fietsers, auto’s en voetgangers richting zwembad, Amelisweerd, stadion Galgenwaard en de sportvelden van Kampong moeten de kruising nog wél over, voor hen verandert er niks. De nieuwe fietsroute is doorgetrokken tot aan het universiteitsterrein. Lees hier het hele plan.

Twijfels over veiligheid
In de zogenaamde reactienota zijn alle kritiekpunten van bewoners en belangengroepen verzameld, met een reactie van de gemeente. De fietsersbond blijkt zeer tevreden met de nieuwe route, bewoners en de voetgangersvereniging afdeling Oost (VVUO) minder. Zij merken op dat er op de Weg tot de Wetenschap straks twee brede fietspaden liggen, een autoweg en een trambaan. Maar géén voetpad. Ook de ruimte voor buurtbewoners om over te steken naar zwembad, tramhalte, Amelisweerd en sportvelden wordt minder. Er zijn grote twijfels over de verkeersveiligheid met al die kruisende verkeersstromen. De gemeente weerlegt de kritiek door te stellen dat ‘lopen’ buiten de reikwijdte van dit ‘fietspad’-project valt, en het belang van de vele fietsers hier sowieso zwaarder weegt dan dat van (lopende) bewoners …

Kritiek op de inspraak
Uit de reactienota blijkt ook dat een groep bewoners rond de Wim Sonneveldlaan ontevreden is over het inspraakproces. Blijkbaar heeft de gemeente de plannen afgekaart met een zogenoemde Klankbordgroep Rijnsweerd die mocht kiezen uit 9 mogelijke routes. Maar niemand weet wie de leden zijn en waarom juist deze variant is gekozen. De ‘Sonneveldlaan’ vreest dat de ontsluiting vanuit hun buurt, zowel met auto als met de voet, door de nieuwe fietsroute wordt beperkt, zeker in spitstijden.