Nieuwe fietsroute

Het kruispunt bij de Platolaan krijgt een aanpassing. Er komt een nieuwe fietsroute naar de Uithof (Science Park) langs de noordkant van de Weg tot de Wetenschap. Het nu weinig gebruikte fietspad achterlangs Rijnsweerd wordt verbreed, zodat daar – net als aan de zwembadkant – fietsverkeer in twee richting mogelijk wordt. Fietsers moeten wél al ver voor het kruispunt de Platolaan kruisen om op dat fietspad te komen. Een ingewikkelde constructie, zie de witte pijlen op het plaatje.

Snel en comfortabel
De gemeente wil met deze nieuwe route studenten, werknemers en bezoekers die met de fiets van centraal station naar de Uithof reizen meer snelheid en comfort bieden. Ze hoeven de drukke kruising bij de Platolaan namelijk niet meer over te steken. Fietsers, auto’s en voetgangers richting zwembad, Amelisweerd, stadion en de sportvelden van Kampong moeten de kruising nog wél over, voor hen verandert niks. De nieuwe fietsroute wordt doorgetrokken tot aan het universiteitsterrein.

Twijfels over veiligheid
In de zogenaamde reactienota zijn alle kritiekpunten van bewoners en belangengroepen verzameld, met een reactie van de gemeente. De fietsersbond blijkt zeer tevreden met de nieuwe route, bewoners en de voetgangersvereniging afdeling Oost (VVUO) minder. Zij merken op dat er op de Weg tot de Wetenschap straks twee twee-richtingen fietspaden liggen, een autoweg en een trambaan. Maar géén voetpad. Ook de ruimte voor buurtbewoners om over te steken naar zwembad, tramhalte, Amelisweerd en sportvelden is ingeperkt. Er zijn grote twijfels over de verkeersveiligheid met al die kruisende verkeersstromen. De gemeente weerlegt de kritiek door te stellen dat ‘lopen’ buiten de reikwijdte van dit ‘fietspad’-project valt, en het belang van de vele fietsers hier sowieso zwaarder weegt dan dat van (lopende) bewoners …

Kritiek op de inspraak
Uit de reactienota blijkt ook dat een groep bewoners rond de Wim Sonneveldlaan ontevreden is over het inspraakproces. Blijkbaar heeft de gemeente de plannen afgekaart met een zogenoemde Klankbordgroep Rijnsweerd die mocht kiezen uit 9 mogelijke routes. Maar niemand weet wie de leden zijn en waarom juist deze variant is gekozen. En bewoners vrezen dat de ontsluiting vanuit de buurt, zowel met auto als met de voet, door de nieuwe fietsroute wordt beperkt, zeker in spitstijden.

Gemeenteraad
De plannen zijn vandaag door de wethouder aan de gemeenteraad aangeboden ter goedkeuring. Wie nog iets wil laten wijzigen kan daar terecht, bijvoorbeeld via de raadsleden voor Oost.
De werkzaamheden staan al gepland voor het eerste kwartaal van dit jaar.

Ontwerp Platolaan kruising; witte pijlen zijn (nieuwe) fietsstromen