Witte Dorp terug in Sterrenwijk

Er staat na 45 jaar weer een wit huisje met rood dak aan het Keerkringplein. Het speelhuisje is onderdeel van project Kunst voor Sterrenwijk. Kunstenaar Monique Broekman tekende voor het ontwerp en met het opknappen van de speelplek kwam er ruimte om het te bouwen. Het speelhuisje verwijst naar de tijd dat Sterrenwijk bestond uit witte noodwoningen (met rode daken), in de volksmond het Witte Dorp genoemd.

Woningnood vorige eeuw
Oude Sterrenwijkers koesteren warme herinneringen aan het Witte Dorp. ‘Het wijk’ bestond uit 375 witte noodwoningen die in 1918 waren gebouwd om de woningnood tegen te gaan. Net na de eerste wereldoorlog waren bouwmaterialen en arbeid schaars, en de nood hoog, dus met snelbouw (door ongeschoolde arbeidskrachten) en het gebruik van lichte materialen als drijfsteen werd het buurtje haastig uit de grond gestampt. De beoogde levensduur was slechts vijfentwintig jaar.

Grote saamhorigheid
Na de tweede wereldoorlog waren de huisjes dan ook in bouw- en woontechnisch opzicht in zeer slechte staat. Ze waren gehorig, de muren zaten vol scheuren en optrekkend vocht was een probleem. De gemeente plaatste in afwachting van sanering steeds vaker grote gezinnen in de toch wel ruime huizen. Het werd drukker en drukker op straat, veel armoe ook, maar de sfeer was er niet minder om! Oude Sterrenwijkers denken met weemoed terug aan die tijd van grote saamhorigheid en veel gezelligheid op straat.

Sloop
In de jaren ’70 werd Sterrenwijk aangewezen als herstructureringswijk en in 1976 gingen de witte huizen alsnog tegen de vlakte. De huidige structuur van woonerven van Sterrenwijk stamt uit die tijd.

Het ‘Witte Dorp’ in 1975, vlak voor de sloop – Het Utrechts Archief