Speelplek Rijnsweerd

Het kindvriendelijke Rijnsweerd is één grote speelplek vol (klim)bomen, grasveldjes en spannende sluip-door-kruip-door gangetjes. Met centraal een ruim schoolplein van de Daltonschool om bijvoorbeeld te voetballen. Toch ontbrak nog een veilige, overzichtelijke speelplek voor kinderen tot 12 jaar. Door inzet van de bewoners Merel van Doorn en Wenneke Bombeld hebben de allerjongsten (en hun ouders) sinds deze zomer een eigen speelparadijs langs de Weg tot de Wetenschap.

Kinderen kozen zelf de toestellen
Wat gelijk opvalt: de toestellen zijn gemaakt van hout. Een bewuste keuze, volgens de initiatiefnemers Merel en Wenneke. “We hebben veel overlegd met de gemeente, ook over de materialen. We zochten aansluiting bij de organische, natuurlijke vormen die je veel ziet in onze buurt. Het is ook een mooie plek, zo onder de bomen en naast het grasveld. Rondom is wel een hek geplaatst, omdat we dicht op het nieuwe fietspad en de drukke Weg tot Wetenschap zitten.”

Nieuwe vriendschappen
De kinderen mochten zelf kiezen welke toestellen ze wilden. Het duikelrek en de mandschommel bleken de grote favorieten, maar ook de wiebelbrug is populair. “Je kunt er lekker op wiebelen en zelf spelletjes bedenken”, vertelt een enthousiaste Lauren, voordat ze weer wegrent om met haar vriendinnen in de schommelmand te springen. “De speelplek is nog nieuw, maar we zien nu al dat het spelen verbindt”, zeggen beide ouders. “Kinderen komen uit alle delen van de buurt, dat is leuk om te zien, er ontstaan snel nieuwe vriendschappen. Ook ouders leren elkaar hier kennen, zo’n speelplek krijgt echt een buurtfunctie. We willen er daarom ook verantwoord mee omgaan. Met de kinderen is afgesproken dat ze de speelplek zelf schoonhouden. Van de wijkadviseur hebben ze daarom handige afvalknijpers gekregen.”

De Eerste Stap
De aanvraag voor de speelplek is drie jaar geleden ingediend, corona en lokale verkiezingen zorgden echter voor vertraging. “Maar het contact met de gemeente verliep al die tijd prettig, de wijkadviseur dacht echt mee. Ze deed een zogenaamde buurtscan en daaruit bleek ook dat er hier te weinig speelplekken waren. De aanlegkosten zijn betaald uit het Initiatievenfonds Oost. De enige voorwaarde was voldoende draagvlak in de buurt. De precieze locatie is dan ook bepaald in overleg met de direct aanwonenden én kunstenaar Helma Rens, ontwerper van het grote rode kunstwerk bij de ingang van de Wim Sonneveldlaan. Het heet ‘De Eerste Stap’, gemaakt in 1988, maar de naam past grappig genoeg goed bij deze jonge speelplek.”

Initiatiefnemers Wenneke Bombeld en Merel van Doorn met kinderen in de nieuwe speelplek Rijnsweerd. In de achtergrond het rode kunstwerk ‘De Eerste Stap’ – foto: Arnoud Wolff