Volkstuin wint rechtszaak

Goed nieuws voor de 35 volkstuinders aan de Rijndijk: de rechter bepaalde dat ze mogen blijven. Het vonnis spreekt van ‘onvoldoende zwaarwegende redenen om de huur op te zeggen’. Een grote opluchting voor de vele buurtgenoten met groene vingers waarvan sommige hier al 40 jaar een volkstuin bewerken.

Lunettenpark
Het tuinderscomplex achter de Koningsweg is in 2018 overgegaan in handen van een nieuwe eigenaar/bewoner. De vorige eigenaar had lange tijd gegokt op woningbouw, maar dat is uitgesloten. Het hele gebied rondom de Oud Wulferbroekerwetering, het voormalige schootsveld van de Waterlinieforten Lunet I en II, is bestemd als (recreatie)park, met de naam Lunettenpark. De nieuwe eigenaar wil het complex naar eigen zeggen fatsoeneren en zegde daarom de huur van de tuinders op, met de eis om de tuinen te ontruimen.

Te lange wachtlijsten
De eigenaar legde de zaak voor aan de rechter, maar die stelde dat opzeggen te grote gevolgen zou hebben voor de huidige huurders. Het is immers bijna onmogelijk om een andere volkstuin te vinden, de wachtlijsten in Utrecht zijn zeer lang. De suggestie dat (sommige) huidige huurders – onder voorwaarden – zouden mogen terugkeren, acht de rechter onvoldoende kansrijk om de tuinen nu te moeten ontruimen. De tuinders mogen dus blijven. Ze geven aan graag om tafel te willen met de eigenaar om nieuwe afspraken te maken.

Tuinders aan de Rijndijk – foto: Arnoud Wolff