Nieuwe wijkagent

We hebben een nieuwe wijkagent: Olga Klein Gotink. Welkom in Oost! Zij gaat waken over de Schildersbuurt en de straten rondom het Wilhelminapark. Oost heeft meerdere wijkagenten, elk met speciale aandacht voor een of meerdere buurten. Zo heeft Rene Rogier, die Olga tijdelijk waarnam, Oudwijk en Buiten Wittevrouwen onder zijn hoede. Wil je (on)veiligheid of overlast in je buurt of straat bespreken, of even kennis maken met Olga? Kom naar het maandelijkse (dubbele) spreekuur van de wijkagent op maandag 29 januari:
– 14:00 uur in Podium Oost
– 15:30 uur in Brasserie Van Ostade

Bel 112 (spoed) bij:
– gevaar, gewonden of brand
– diefstal, beroving of overval
– inbraak, woning of auto
– mishandeling, geweld of vechtpartij
– drugshandel
– gaslucht

Bel 0900 8844 (geen spoed) bij:
– getuige geweest van een misdrijf
– overlast (jongeren, drugs of geluid)
– verdachte winkel of (bedrijfs)activiteit

Bel 0800 7000 (Misdaad Anoniem):
Telefoonnummer om criminaliteit anoniem te melden.
Kan ook via www.meldmisdaadanoniem.nl

Bel 0800 2000 (Veilig Thuis):
Als je vermoeden hebt van huiselijk geweld of mishandeling, of je zorgen maakt over iemand. Kan ook anoniem via www.samen-veilig.nl

Bel 14 030 (Gemeente Utrecht) in geval van:
– plekken met veel jongerenoverlast
– vernieling, vervuiling en afval
– onveilige verkeerssituatie

De wijkagenten Olga Klein Gotink en Rene Rogier – foto: Arnoud Wolff