Locatieprofiel Wilhelminapark

De gemeente wil spelregels maken voor evenementen in het Wilhelminapark. In een zogenaamd locatieprofiel legt ze afspraken vast over aantal, omvang en soort evenementen. Gemeente (vergunningen), organisatoren én bewoners kunnen in het locatieprofiel checken hoeveel versterkt geluid, podia, springkussens, foodtrucks etc. zijn toegestaan, en wat de verplichtingen zijn m.b.t. veiligheid, schoonmaken en bescherming van het groen.

Geef je mening!
Wijkadviseur Judith Werkman staat maandag 26 juni tussen 16:00 en 19:00 uur met bakfiets in het Wilhelminapark. Ze hoort graag ideeën van bewoners en parkbezoekers voor het locatieprofiel Wilhelminapark. Wat zou volgens jou wél mogen en wat niet? Je kunt overigens ook online een vragenlijst invullen of reageren per mail.

Waar ligt de balans?
Al in 2020 was er overleg met bewoners en organisatoren over evenementen in het park. De gemeente heeft toen een concept locatieprofiel opgesteld (zie bijlage), waarop bewoners en ondernemers reacties konden geven. Daarna is het overleg stilgelegd vanwege corona. Nu pakt de gemeente de draad weer op. Zij wil graag (opnieuw) weten welke zorgen en wensen er zijn. Zorgen betreffen overlast (geluid, verkeer, schade aan bomen), terwijl wensen gaan over elkaar ontmoeten en genieten van groen, sport en festivals. De vraag is: waar ligt de balans tussen evenementen en behoud van het groen, met name de vele 125-jarige bomen?

Vergunningenstop Wilhelminapark
Het locatieprofiel voor het Wilhelminapark krijgt speciale aandacht, omdat de rechter vorig jaar een bierfestival verbood. De rechter wees de gemeente op de zware schade aan de bodemstructuur en de (vergeten) status van rijksmonument. Voorlopig verstrekt de gemeente dan ook geen vergunningen meer voor evenementen in het park, ook niet aan de ‘vaste gasten’ zoals Koningsdag, Magic Circus en Dag van het Wilhelminapark. In het locatieprofiel zal de rechterlijke uitspraak meegewogen worden.

De Stichting Wilhelminapark heeft een uitgebreide zienswijze gemaakt waarin je kunt lezen welke zorgen en wensen haar leden en donateurs hebben voor het Wilhelminapark.

Wijkadviseur van de gemeente Judith Werkman staat maandag met bakfiets in het Wilhelminapark om vragen te beantwoorden – foto: Arnoud Wolff
Het voorlopige locatieprofiel Wilhelminapark vastgesteld vóór corona